Waarom Compassion

Compassion komt op voor de allerarmsten en kwetsbaarsten van deze wereld: kinderen die leven in extreme armoede. En dat is hard nodig. Gemiddeld sterven er wereldwijd 17.000 kinderen per dag aan armoede-gerelateerde oorzaken zoals vervuild drinkwater, ondervoeding en eenvoudige ziektes als diarree. Compassion geeft de allerzwaksten wat zij het hardste nodig hebben: concrete zorg en hoop op een betere toekomst..

afb 1
afb 2
afb 3
afb 4
afb 5
afb 6